Kontakt

Róża
Smykowska

Przewodnicząca KNA

rs71617@aps.edu.pl

Aleksandra Jakimowicz

Wiceprzewodnicząca KNA

aj66220@aps.edu.pl

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
dr Radosława Kompowska-Marek

opiekunowie naukowi KNA

Chcesz do nas dołączyć?

Dowiedz się, dlaczego warto działać w naszym kole