Kontakt

apsarteterapia@gmail.com

Monika Herrmann

Przewodnicząca KNA

+48 505 494 747

Olga Hucko-Biernat

Wiceprzewodnicząca KNA

+48 693 065 728

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

opiekun naukowy KNA

Chcesz do nas dołączyć?

Dowiedz się, dlaczego warto działać w naszym kole