Zdrowie Psychiczne Studentów w Centrum Uwagi

10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Z tej okazji fundacja ARTHE (Europejska Fundacja Terapii Przez Sztukę) zorganizowała debatę rozpoczynającą cykl działań na rzecz poprawy i wsparcia zdrowia psychicznego studentów. Debata odbyła się w Polskiej Agencji Prasowej (PAP) w Warszawie.

W debacie wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego oraz terapeutycznego:

Patrycja Piłat, Wiceprzewodnicząca ds. Promocji i Rozwoju Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Krzystanek, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i lekarz prowadzący na oddziałach dziennych rehabilitacji psychiatrycznej Górnośląskiego Centrum Medycznego oraz prof. dr hab. n. med. Leszka Gieca SUM w Katowicach. Innowator, wynalazca i pionier telemedycyny w Polsce. Popularyzator nowej psychiatrii. Członek Rady Naukowej Europejskiej Fundacji Arteterapii w Katowicach;
dr hab. n. med., prof. uczelni Michał Lew-Starowicz, lekarz, specjalista psychiatra, seksuolog kliniczny i superwizor terapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Kierownik Kliniki Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Profesor wizytujący w Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover (2019). Członek Rady Naukowej Europejskiej Fundacji Terapii przez Sztukę, Warszawa;
Magdalena Krawczyk, Członkini Komisji Socjalnej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej;
Anna Popek, Ambasador Programu Zdrowie Psychiczne Studentów w Centrum Uwagi;
dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Kierownik Zakładu Działań Wizualnych i Arteterapii Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Działań Wizualnych i Arteterapii, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie;
Anna Mikosz, Prezes Zarządu Europejskiej Fundacji Terapii Przez Sztukę;
Krzysztof Jakubiak, redaktor naczelny serwisu mZdrowie.pl.

Debata dotyczyła zdrowia psychicznego studentów, diagnozy potrzeb w obecnej sytuacji – bezprecedensowej rzeczywistości, jak to określili organizatorzy: post Covidu, z wojną w tle i z angażującą wszystkich sytuacją ekonomiczno-społeczną. Rozmowa dotyczyła nowych możliwości działania w obszarze zdrowia psychicznego z wykorzystaniem osiągnięć arteterapii w programie pilotażowym dla studentów uczelni technicznych i medycznych.