Podsumowanie spotkania plemion

26.05.2023 r. w gmachu Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się planowane z dużym wyprzedzeniem spotkanie plemion. Studenci pedagogiki UŁ wraz z członkami naszego Koła Naukowego (studentami APS) zdobywali wiedzę o arteterapii i doświadczali procesu tej niezwykłej, integrującej dźwiękami i kolorami podróży.

Spotkanie rozpoczęliśmy od formalnego elementu spotkania, ale dzielnie jako KNA walczyliśmy, aby nie zapamiętano nas w ten sposób – wszyscy razem usiedliśmy za mównicą i opowiadaliśmy o obliczach arteterapii – o arteterapii, którą rozumiemy, czujemy, której doświadczamy i którą byliśmy gotowi podzielić się z wykładowcami i studentami UŁ. Ów nieformalny wykład prowadziła dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota wraz z wiceprzewodnicząca koła mgr Olgą Hucko-Biernat. Pokazaliśmy przykłady prac i działań arteterapeutycznych oraz niezwykły w skali kraju szpital psychiatryczny – szpital ogród – znane wszystkim Tworki. Opowiedzieliśmy o tym, czym dla pacjentów jest spotkanie z arteterapeutą i możliwość tworzenia. Następnie Olga opowiedziała napisaną przez siebie przypowieść o mądrym Wasylu i autoarteterapii, zapraszając tym samym do wzięcia udziału w warsztacie.

A tu „krótka” relacja z wydarzenia: